logotyp

Här kan du lämna dina förbättringsförslag eller synpunkter!

* markerar att fältet är obligatoriskt att fylla i
 
Jag är..*    
Rubrik*
 
Förbättringsförslag/
synpunkter*
 
   
Förnamn  
Efternamn  
Telefon  
Epost    
  Skicka kopia av ärendet till mig.
 
Dina förbättringsförslag registreras och vidarebefordras till ansvarig inom den verksamhet som berörs.
 
Du kan vara anonym om du vill. Om du vill ha återkoppling från verksamheten så behöver du fylla i ditt namn och dina kontaktuppgifter.
 
Äldreförvaltningen registrerar och behandlar personuppgifter enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) samt dataskyddsförordningen(GDPR).
Läs mer här
 
 
Äldreförvaltningen 2018
Systemansvarig: David Lundgren